EĞİTİMLER

GEA Eğitimleri

Acil Durumlarda en kısa zamanda Afet Bölgelerine ulaşan ekibimiz, Afet dışındaki zamanlarda afetlere karşı toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmak, felaketleri unutmamak ve unutturmamak için çeşitli eğitimler düzenlemektedir.

Üyelerimizin GÖNÜLLÜ olarak düzenlediği eğitim programlarının ortak noktası ve hedefi; gerek doğal gerekse de insan merkezli afetlerde, hazırlıklı olmanın, hayatta kalabilmenin ve olası riskleri minimuma indirebilmenin bilgilerini vermektir.

Eğitim programları, kurum ve kuruluşların niteliklerine adapte edilebilecek biçimde hazırlanmıştır.

Eğitim programlarının belli periyotlarda ve gerekli eklemelerle tekrarında; verilen bilgilerin derinleşmesi, pratik hale gelmesi ve uygulamaların refleksleşmesi hedeflenmiştir.

GEA eğitimlerini, görsel işitsel sunumlarla zenginleştirmiştir. PPT sunumları, video ve CD gösterimleri eğitimlerde yer almaktadır.

Neden GEA Eğitim veriyor?

a) Acil durumlarda keskin ve net kurallar yoktur, her acil durum kendine özgü bileşenler ile çok bilinmeyenli bir denkleme benzer ve sonuçları önceden tahmin edilemez.
  
  GEA bu nedenle, katıldığı her operasyondan sonra eğitimlerini gözden geçirmekte, edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi paylaşarak toplumda birey birey bilinçlendirme ile hazırlıklılık düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır.   
  
17 yıllık tecrübemizde gördük ki, afetlerde oluşan can kayıpları ve yaralanmaların tümü afetlerin direkt etkilerinden değil, insanların acil durumlarda yanlış reflekslerinden ve hazırlıksız veya bilinçsiz olmalarından kaynaklanmaktadır.

b) GEA, eğitimler karşılığında nakdi yardım istememektedir. Çünkü eğitimi veren kişiler gönüllü olarak bu hizmeti sunmaktadır. Eğitim verdiğimiz kurumlardan yeni kurulan ekiplerimizin eksik arama kurtarma ekipmanlarını talep etmekteyiz.

GEA Ekibinin vermekte olduğu eğitimler:

1- Depremle Birlikte Yaşam
2- Deprem Kriz Yönetimi
3- Korku-Panik
4- Yangın ve Yangından Korunma
5- Bombalı Saldırılarda Yapılması Gerekenler ve Yapılmaması Gerekenler
6- Acil Durum Yönetimi
7- Hafif Arama Kurtarma Eğitimi
8- Ağır Arama Kurtarma Eğitimi
9- Takım Kurma ve İletişim
10- Afet Psikolojisi
11- Survival
12- İkaz Alarm